top of page

Clariana

Competition: Finalist

Location: Valldoreix, Barcelona

Date: 2013

Client: Ajuntament de Valldoreix

Architecs: Pablo Roel, Eva Sánchez, Joan Cuevas

Image: Playtime

Català/

S’obre una clariana al centre de Valldoreix per fer-hi l’espai públic al voltant del qual s’hi col·locaran els seus principals equipaments culturals i associatius.

 

Per arribar-hi seguirem la rambla Verdaguer fins que s’obre a dos espais, a un costat un de pendent suau que cau cap a nord i a l’altre un de pendent pronunciat que puja cap a sud. Sobre el solar a nord es situen els equipa­ments públics i l’equipament comercial de mitjana dimensió, sobre el solar a sud es situa el petit comerç i els habitatges. La ram­bla Verdaguer es vol el cordó umbilical que connecta amb la resta de Valldoreix.

 

La clariana és una gran plaça que ve definida pels nous edificis i la nova vegetació, entre tots configuren el nou centre d’activitat. Els diferents usos s’agrupen en edificis-pavellons que s’obren a aquesta clariana i que es rela­cionen amb el carrer a través d’un perímetre enjardinat que és permeable a les activitats que es realitzen a la plaça. Cada un d’aquests pavellons vol fer-se seu una part d’aquest exterior oferint-li la protecció del vol de la seva coberta i la transparència de la seva zona d’entrada. Les cobertes dels pavellons es relacionen fent un mateix gest que vol donar un caràcter unitari al conjunt i emfatitzar la seva funció de generadors de la plaça, de la clariana.

 

La potenciació de l’eix de la rambla Verdaguer entre la clariana d’aquest nou centre i la plaça de la Cadena es realitza recuperant l’estratègia vuitcentista de les alineacions d’arbres a la vora de la via, combinant els arbres existents amb noves plantaciones per a generar un espai ombrejat format per diferents espècies arbòries. Aquesta seriació atonal s’alteraria a l’arribar a la clariana a on els arbres i la vegetació s’introduirien a través del seu perimetre lligant el verd de Valldoreix amb la plaça, amb la seva clariana, amb, ara sí, el seu centre.

 

 

Castellano/

 

Se abre un claro en el centro de Valldoreix para generar un espacio público alrededor del cual se colocarán los principales equipamientos culturales y asociativos.

 

Para llegar hasta allí seguiremos la rambla Verdaguer hasta que se abre a dos espacios, a un lado uno de suave pendiente que cae hacia al norte y, al otro, uno de pendiente pronunciada que sube hacia el sur. En el solar norte se sitúan los equipamientos públicos y el equipamiento comercial de media dimensión, al sur se sitúa el pequño comercio y la vivienda. La rambla Verdaguer hará las veces de cordón umbilical que conecta con el resto de Valldoreix.

 

Clariana es una gran plaza definida por los nuevos edificios y la nueva vegetación, entre todos configuran el nuevo centro de actividad. Los diferentes usos se agrupan en edificios-pabellones que se abren a este claro y que se relacionan con la calle a partir de un perímetro ajardinado permeable a las actividades que se realizan en la plaza. Cada uno de estos pabellones quiere ser una parte de este exterior ofreciendo la protección del vuelo de su cubierta y la transparencia de su zona de entrada. Las cubiertas de los pabellones se relacionan entre ellas en un mismo gesto formal que aspira a dotar de un carácter unitario al conjunto y enfatizar su función de generadores de la plaza.

La potenciación del eje de la rambla Verdaguer entre el claro de este nuevo centro y la plaza de la Cadena se realiza recuperando la vieja estrategia ochocentista de las alineaciones de los árboles junto a la vía, combinando los árboles existentes con nuevas plantaciones para generar un espacio sombreado formado por las diferentes especies arbóreas. Esta seriación atonal se alteraría al llegar al claro donde los árboles y la vegetación se introducirían a través de su perímetro ligando el verde de Valldoreix con la plaza - el claro del bosque- con, ahora si, su centro.

bottom of page