top of page

LIFE 

Competition

Location: Masnou

Date: 2019

Client: IMPSOL

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Collaborator: Daniel Muñoz

Català/

Estratègia urbana

 

Accessos

El nucli central de la primera volta s’ha desdoblat en dos, buscant la proximitat dels dos accessos de l’edifici, situats al carrer Itàlia i a la plaça. La supressió d’un habitatge al carrer Itàlia permet generar un portal d’entrada més ample des del carrer i connectar l’equipament de la plaça amb el carrer mitjançant un espai a doble altura que il·lumina el fons del local. La posició dels nuclis verticals als extrems del volum més alt potencia el caràcter urbà del passatge interior, ampliat lleugerament per millorar la seva condició de coixí verd comunitari.

 

Consolidació de la façana principal (plaça)

La optimització dels recorreguts horitzontals en forma d’una sola passera lineal permet que la façana principal de l’edifici s’allargui fins al final de la plaça, actuant com un gran teló de fons del nou espai comercial.

 

 

Sistema d’agregació

Optimització dels recorreguts horitzontals

A les plantes superiors, l’accés als habitatges ha passat d'un esquema en forma de T a una configuració lineal. L'espai comú s'optimitza servint habitatges a banda i banda.

 

Augment del nombre d’habitatges (70)

 El canvi de les circulacions permet passar dels 63 habitatges de la primera volta als 70 demanats, amb un percentatge de 74% de 2H,  20% de 1H i 6% de 3H.

 

Optimització del nombre de patis (5)

La simetrització de les tipologies permet reduir a 5 el nombre de patis i ampliar les seves dimensions. Les condicions lumíniques del conjunt milloren, s’amplien els espais d’entrada dels habitatges i es concentren les instal·lacions a la banda dels serveis.

 

Edifici: una estructura habitable

Seguint la tradició Kahniana d’espais servits i servidors, o el disseny de suports de Habraken, l’edifici es planteja com una gran estructura habitable que permet l’apropiació dels espais per part de l’usuari. La concentració dels serveis a la zona de l’accés dels habitatges allibera una gran banda diàfana que admet una certa varietat en les seves organitzacions interiors.

Aquest sistema obert permet, a curt termini, que l’usuari completi i transformi les distribucions en funció de les seves necessitats presents i futures i, a llarg termini, que l’edifici es pugui adaptar a un canvi d’ús, allargant la seva VIDA útil.

 

Habitatge: "la vida completa l'arquitectura"

La combinació de 6 mòduls genera  les tipologies del conjunt.

- Mòdul 1: concentra l’accés i els serveis

- Mòdul 2: pati obert a la passera ( només als habitatges 2D)

- Mòduls 3, 4, 5 i 6: espais flexibles de la casa equipats amb un moble de cuina al mòdul 3. Configuren un espai diàfan de 47,8 m² que la vida dels ocupants acabarà d'organitzar.

 

Eficiència energètica

- Ventilació:  100% dels habitatges amb ventilació creuada.

- Façanes: aïllament tèrmic continu per l’exterior (SATE ).

- Radiació: Façanes sud i oest protegides de la radiació solar amb terrasses que incorporen la  protecció solar per l’exterior (persiana de lama regulable).

- Passeres i terrasses amb sub-estructura metàl·lica ancorada a façana per evitar el trencament de pont tèrmic.

- Obertures ocupant el 50% de façana. Finestres de fusta amb trencament de pont tèrmic.

- Inèrcia tèrmica: a coberta i als paviments dels habitatges.

- Aerotèrmia: bomba de calor aerotèrmica per limitar el consum energètic a l’interior de cada habitatge.

-Patis oberts a la passera. La seva configuració geomètrica permetria  convertir-los en atris  per captar la calor a l'hivern (1).

bottom of page