MARIA I CAROLINA - IMPSOL SAN JUST DESVERN

Competition: 4th position

Location: Sant Just Desvern, Barcelona

Date: 2018

Client: IMPSOL / Àrea metropolitana de Barcelona

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Visualitzation: Graph Arquitectura

Català/

Maria i Carolina

Estratègia urbana

La proposta busca reforçar el caràcter singular de la torre en el conjunt i aprofitar la seva posició estratègica a la cantonada de la illa per integrar-la amb el seu context urbà i paisatgístic. L'edifici s'organitza a partir d'un sistema de passeres que donen accés a 5 habitatges per planta. La volumetria ressegueix el perímetre de la parcel·la alliberant un pati central (2) que es relaciona amb l’entorn en punts estratègics del bloc, com l’espai d’entrada de l’edifici, el pas cap a l’interior de l’illa o l’escala.

 

Habitatge

L'interior dels habitatges està pensat com un paisatge domèstic: una seqüència de peces connectades entre elles per recorreguts circulars i fugues visuals que configuren un espai continu. La posició fixe dels serveis allibera un espai diàfan que pot ser ocupat de diferents maneres en funció de les necessitats de l'usuari. Respecte a la primera fase del concurs s’ha incidit més en el concepte d’habitatge inclusiu, eliminant qualsevol tipus de jerarquia espacial: tots el dormitoris dels habitatges són exteriors i tenen la mateixa mida. La sala d'estar, situada al cor de l'habitatge, es consolida com l'espai central de l'habitatge.  Les cuines i els menjadors, ubicats a la zona interior de l'habitatge, potencien el caràcter comunitari del pati. Un espai contigu a la cambra higiènica incorpora la zona de neteja i la centralització de les instal·lacions. Aquesta organització inicial pot ser transformada en el temps re-organitzant la distribució interior (A) o alliberant espais productius vinculats a l'espai comunitari del pati (B).

 

Estructura

L'estructura està formada per un sistema de caixes de formigó que coincideix amb el perímetre dels habitatges. La posició d'aquests murs a la cara interior de les façanes i la visió de l'intradós dels forjats de prellosa pretensada atorga a l'estructura un paper protagonista en la definició dels espais interiors de l'edifici. Més enllà del factor estètic, aquesta solució redueix despeses en acabats, aprofita la bona inèrcia tèrmica del material i millora la seva resposta a l'envelliment. La concepció sistemàtica de la proposta permet considerar la possibilitat d'utilitzar sistemes prefabricats pels murs, perforats només amb dos tipus d'obertures, de 90cm i 180cm d'amplada.