top of page

Horitzó

Competition

Location: Punta de la Banya, Delta de l'Ebre

Date: 2017

Client: Parc Natural del Delta de l'Ebre

Architecs: Pablo Roel, Eva Sánchez, Toni Santiago

Català/

El Delta és horitzó, un pla horitzontal que es comprimeix a l’infinit dibuixant la línia que separa el cel de la terra. En aquest espai d’intercanvi constant entre l’aigua i la terra, el paisatge es transforma contínuament redibuixant els seu límits inestables. L’home es col·loca en aquestes fronteres difoses clavant  lleugeres estructures de fusta  que s’aixequen, prudents, per sobre del nivell de l’aigua. El rigor matemàtic d’aquestes geometries contrasta amb la vaporositat del paisatge, dibuixant  llargues perspectives que es perden a l’horitzó.

 

El nou mirador de sal s’endinsa a l’interior de la baia d’Alfacs a la recerca de la seva memòria. Un pont que connecta amb el seu passat, l’antic moll de les Salines.

Dos murs de fusta que flanquegen un espai ascendent configuren la porta d’entrada.

A l’inici del recorregut, la secció del mirador es tanca per protegir la zona dels aiguamolls del pas del visitant. L’interior, un espai fosc i allargat, dirigeix la mirada cap al fons il·luminat, oferint petites dosis de paisatge a través d’unes perforacions als murs de fusta. L’ascensió es produeix lentament, de forma quasi ritual. Els murs perden altura fins que el paisatge apareix amb tota la seva dimensió. Al Delta, pujar és sinònim de conquesta, de domini visual. El mirador es disposa paral·lel a les Salines, en forma de balcó allargat, oferint una visió panoràmica del territori: al sud, les salines i la punta de la Banya; a l’oest, la serra de Montsià, Sant Carles de la Ràpita i la badia d’Alfacs; cap al nord, el Castell de Sant Joan i la barra del Trabucador; a l’est, el mar. Al final del recorregut unes escales baixen suaument cap a les aigües tranquil·les de la badia. Després de la plenitud, el recolliment; la mirada de ponent.

 

 

El sistema constructiu i estructural del mirador es basa en una seqüència de 46 pòrtics en forma d’ “H”, arriostrats entre ells pels taulons del paviment i dels tancaments laterals. En les zones de màxima esveltesa s’utilitzen bigues d’arriostrament horitzontals a la part superior dels pòrtics, que serveixen també de suport del tancament de coberta a l’inici del mirador. A la resta de pòrtics, el sistema d’arriostrament consisteix en unes bigues diagonals que formen triangles indeformables donant rigidesa al conjunt estructural.

 

 

 

Castellano/

 

El Delta es horizonte, un plano horizontal que se comprime en el infinito dibujando la línea que separa el cielo de la tierra. En este espacio de intercambio constante entre el agua y la tierra, el paisaje se transforma continuamente redibujando sus límites inestables. El hombre se coloca en estas fronteras difusas clavando ligeras estructuras de madera que se levantan, prudentes, por encima del nivel del agua. El rigor matemático de estas geometrías contrasta con la vaporosidad del paisaje, dibujando largas perspectivas que se pierden en el horizonte.

 

El nuevo mirador de sal se adentra en el interior de la bahía de Alfacs en busca de su memoria. Un puente que conecta con su pasado, el antiguo muelle de las Salinas. Dos muros de madera, que flanquean un espacio ascendente, configuran la puerta de entrada. Al inicio del recorrido, la sección del mirador se cierra para proteger la zona de las marismas del paso del visitante. El interior, un espacio oscuro y alargado, dirige la mirada hacia el fondo iluminado, ofreciendo pequeñas dosis de paisaje a través de unas perforaciones practicadas en las paredes de madera. La ascensión se produce lentamente, de forma casi ritual. Los muros pierden altura hasta que el paisaje aparece en toda su plenitud. En el Delta, ascender es sinónimo de conquista, de dominio visual. El mirador se dispone paralelo a las Salinas, en forma de balcón alargado, ofreciendo una visión panorámica del territorio: al sur, las salinas y la Punta de la Banya; al oeste, la sierra de Montsià, Sant Carles de la Ràpita y la bahía de Alfacs; hacia el norte, el castillo de Sant Joan y la barra del Trabucador; al este, el mar. Al final del recorrido unas escaleras bajan suavemente hacia las aguas tranquilas de la bahía. Después de la plenitud, el recogimiento; la mirada hacia poniente.

 

El sistema constructivo y estructural del mirador se basa en una secuencia de 46 pórticos en forma de H, arriostrados entre ellos por los listones del pavimento y los cerramientos laterales. En las zonas de máxima esbeltez se utilizan vigas de arriostramiento horizontales en la parte superior de los pórticos, que sirven de soporte de cubierta en el inicio del mirador. En el resto de pórticos, el sistema de arriostramiento consiste en unas vigas diagonales que forman triángulos indeformables que dotan de rigidez al conjunto estructural.

bottom of page