top of page

96 HABITACIONS 

Competition

Location: Molins de Rei

Date: 2022

Client: IMPSOL

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Català/

Estratègia urbana

La proposta busca transformar les condicionants topogràfics del lloc en una oportunitat per potenciar la relació de l'edifici amb el seu entorn. S'aprofiten els desnivells del carrers per generar un accés a l'edifici tant a cota de carrer (+27,5m) com a nivell de l'espai verd interior (+30m). El buidat de la cantonada sud de l'edifici a la cota més baixa de la parcel·la  genera un espai porxat exterior que resol tres accessos: l'aparcament (1)(evitant la formació d'una rampa exterior); el vestíbul dels habitatges (2) i el local de bicicletes(3). D'altra banda, el porxo situat a  la cantonada nord de la torre (+30.5m), permet l'accés al vestíbul principal dels habitatges i al local comunitari, que s'obre cap al jardí interior.

Una escala situada a l'interior del vestíbul connecta els dos accessos generant una circulació interior que connecta el carrer amb el jardí interior. La mínima petjada de l'aparcament permet, d'una banda, abaratir els costos de moviment de terres i, de l'altre, disposar d'un espai permeable reservat per  la plantació de vegetació autòctona.

 

Edifici

La  pandèmia ha transformat la organització del treball amb la seva incorporació als espais domèstics. Es fa necessària una adaptació tipològica que doni una resposta a aquestes noves necessitats. La proposta aposta per invertir la proporció de tipologies demanades a les bases proposant un 72% d'habitatges de 3 habitacions i un 28% de 2,  ja que considerem que la planta és capaç d'incorporar aquest nombre de peces extra.

 

La planta tipus es resol amb un esquema de nucli central donant accés a 4 habitatges situats al perímetre en forma d'esvàstica. L'escala, situada contra façana, ocupa la posició natural d'una habitació, generant així la tipologia petita de dos dormitoris.

 Totes les habitacions tenen la mateixa mida i es situen al perímetre de la planta. Per contra, els serveis es disposen de forma compacta en zones interiors generant nuclis que aglutinen les cuines, els banys, els espais de rentat de roba, l'equipament de climatització i els conductes verticals de les instal·lacions. Finalment, els espais comuns dels habitatges (cuina, menjador, sala i terrassa) es situen de forma transversal, travessant el gruix de la torre des del seu cor (replà) fins a la seva pell exterior (terrassa). L'extensió de la terrassa cap a la zona cega de la façana permet incorporar un espai per estendre la roba, protegit tant de les vistes interiors com de les exteriors. 

 

Habitatge

 L'habitatge s'organitza a partir de 3 tipus d'espais diferenciats.

 Un espai central de major dimensió (A) aplega les activitats més comunitàries de la casa (reunir-se, menjar, cuinar, treballar...). Les habitacions situades en perímetre (B), totes de la mateixa dimensió, incorporen els espais monofuncionals de la casa, que es poden utilitzar com a dormitori, menjador, sala d'estar, espai de joc, despatx... (La proposta aposta per oferir més estances d'aquest tipus per tal de guanyar flexibilitat en l'habitatge).

 El nucli compacte de serveis (C), situat a la zona fosca de la casa, aplega els mobles de la cuina, el bany, la zona de tractament de roba (que es podria convertir en una petita cambra higiènica o d’emmagatzematge) i les instal·lacions.

 La relació entre espais interiors es produeix a partir de dobles portes que permeten integrar-los en un espai interior continu. La obertura total de les balconeres prolonga l'espai central cap a l'exterior, conformant un espai únic amb la terrassa.

 

 Materialitat

L'estructura de les plantes d'habitatges es planteja amb un entramat de panells contralaminats que dibuixen el perímetre de les tipologies. El nucli d'ascensors de formigó i la disposició en esvàstica de les unitats afavoreixen la resistència de la torre a les empentes horitzontals. Tot el conjunt es recolza sobre una base ( planta soterrani) de formigó armat que resol l'aparcament i el contacte de l'edifici amb el terreny. Si per raons econòmiques l’estructura amb fusta s’hagués de descartar, es podria resoldre amb una estructura més convencional respectant la geometria de la planta.

El sistema constructiu també parteix de la  industrialització i seriació dels seus elements. Les obertures i les contres es plantegen totes de la mateixa dimensió i les parts cegues de la façana ventilada es resolen amb mòduls de xapa plegada. La materialització exterior de la torre, icona del nou barri, fa referència al seu context paisatgístic i geogràfic, situada als peus de Collserola i amb vistes cap al Llobregat.

bottom of page