top of page

Casa Nial

Location: Santa Eugènia, Girona

Date: 2015-2016

Client: Private

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Structural Adviser: MASA+Arquitectura

Installations Adviser: Aurora Moyano

Technical Architect: Jaume Borràs ARTT

Woodwork: Fustes Oliveres S.L.

Photographs: Pablo Roel

Català/

El projecte consisteix en la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar amb jardí ubicat al carrer Santa Eugènia que té com a finalitat adaptar l’edifici actual a les necessitats dels nous propietaris. Aquestes consisteixen, bàsicament, en transformar la planta primera per ubicar els espais habitables de la casa i en enderrocar alguns envans interiors de la planta baixa per tal de disposar de diferents espais de treball a cota de carrer. 

L’accés a l’edifici es produeix a la planta baixa a partir del carrer de Santa Eugènia. En aquesta planta es re-ubica el nucli de comunicació vertical format per una escala de tres trams que envolta un espai buit que permet la instal·lació d’un futur ascensor.

A la crugia estreta de la planta, la posició centrada de la nova escala genera dos àmbits separats a les cares nord i sud de la casa que poden ser utilitzats com a despatx i zona de recepció de la casa. A la crugia ampla, la desaparició dels envans interiors i l’antiga escala generen un gran espai d’ús flexible equipat amb un bany i amb accés directe des de l’exterior.

L’habitatge s’ubica a la planta primera, disposa d’una zona de dia orientada a nord formada per un únic espai format per la cuina,  la sala i el menjador. La zona de nit està formada per dos habitacions i un bany complet orientats a sud. L’habitatge té ventilació creuada i garanteix l’assolellament directe de la sala en els solstici d’hivern gràcies a uns lluernaris disposats a la coberta i orientats a sud. 

bottom of page