top of page

INCASOL BADALONA 

Competition

Location: Badalona

Date: 2020

Client: INCASOL

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Català/


La proposta planteja que totes les estances de la casa participin en la construcció d'un paisatge interior domèstic. Un recorregut circular permet travessar tots els espais de la casa disposats al voltant d'un cor central permeable. El fet que totes les estances estiguin doblement connectades amb els seus espais annexos genera recorreguts alternatius que enriqueixen les relacions espacials de la casa.  
Aquesta capacitat associativa de les peces, sumada la seva falta de jerarquia, permet utilitzar la casa de forma diferenciada per adaptar-se a les necessitats de cada habitant. 

bottom of page