top of page

Ateneu Hortenc / Racons Públics03

Competition: First Prize / Built

Location: Horta, Barcelona

Date: 2010-2011

Client: Paisatge Urbà / Ajuntament de Barcelona

Architects: Pablo Roel, Eva Sánchez

Technical Architect: Xavier Fernández

Photographs: Pablo Roel

Links: http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20110624/del-papel-a-la-calle-1053447

Català/

"La poesia visual no és dibuix, ni pintura, és un servei a la comunicació". Joan Brossa

 

 

L’Ateneu Hortenc està situat en el nucli antic del barri d`Horta de Barcelona. Fundat al 1865, l’Ateneu conserva el caràcter obrer original i segueix oferint una varietat d’activitats que fan d’aquest edifici un dels centres social i culturals del barri. L’edifici està ubicat al carrer Pere Pau, via secundària que connecta el carrer de Lisboa –continuació del Passeig Maragall- amb la plaça Eivissa. Tant la plaça com el carrer Lisboa gaudeixen de la vitalitat donada per l’activitat comercial i lúdica de les seves plantes baixes, provocant que el carrer Pere Pau esdevingui un espai de transició entre dos punts neuràlgics de la vida del barri.

 

Tanmateix el canvi de secció del carrer genera la paradoxa d’amagar, d’una banda, la façana principal de l’Ateneu, orientada al tram estret i ombrívol del carrer, i de l’altre, ensenyar la seva mitgera en el tram més ample, fent de teló de fons d’un escenari urbà perfectament visible de del carrer Lisboa.

 

El projecte es proposa millorar la presència al barri de l’Ateneu explotant les excel·lents condicions visuals de la mitgera i utilitzar-la com a element de reclam que compensi la tímida presència de la seva façana principal. El recurs utilitzat és un enorme graffiti resolt amb la tècnica tradicional del esgrafiat que representa les lletres ATENEU caient en cascada. Aprofitant la posició de la sortida d’emergència –utilitzada com a porta d’entrada per els músics- es decideix girar la lletra ”U” per reconstruir, amb un gran marc metàl·lic, la porta secundària de l’Ateneu i dignificar l’espai urbà adjacent. Per tant la  nova mitgera de l’Ateneu es proposa respondre, alhora, a la necessitat de transformació de l’edifici cultural del barri i recuperar, mitjançant un operació de micro-cirurgia urbana, un petit racó de la ciutat.

 

Castellano/

"La poesía visual no es dibujo, ni pintura, es un servicio a la comunicación". Joan Brossa

 

El Ateneu Hortenc está situado en el núcleo antiguo del barrio de Horta de Barcelona. Fundado en 1865, el Ateneo conserva su  carácter obrero original y sigue ofreciendo una variedad de actividades que lo convierten en uno de los centros sociales y culturales del barrio. El edificio está ubicado en la calle Pere Pau,  cuyo trazado conecta directamente la calle de Lisboa -continuación del Paseo Maragall- con la plaza Ibiza. Tanto la plaza como la calle gozan de una gran vitalidad al concentrar, en sus plantas bajas, actividad comercial y de ocio, convirtiendo el tramo de Pere Pau en una zona de transición entre dos puntos neurálgicos de la vida del barrio.

 

Sin embargo la calle, con su cambio de sección, produce la paradoja de esconder, por una parte, la fachada principal del Ateneo, abocada al tramo estrecho y sombrío de la calle, y por otra, liberar la presencia de su medianera en su tramo ancho, actuando como telón de fondo de un escenario urbano perfectamente visible desde la calle de Lisboa.

 

El proyecto pretende mejorar la presencia del ateneo en el barrio explotando las excelentes condiciones visuales de la medianera y utilizarla como un elemento de reclamo que compense la escasa presencia de su fachada principal. El recurso empleado es un enorme graffiti que, resuelto con la técnica tradicional del esgrafiado, dibuja las letras de “ATENEU” que van cayendo en forma de cascada. Aprovechando la presencia de una salida de emergencia -usada también como puerta de acceso para los músicos- se decide girar la letra “U” para reconstruir, con un gran marco metálico, la puerta secundaria del ateneo y dignificar el espacio urbano directamente asociado a él. Por tanto la nueva medianera del Ateneu se propone responder, a un tiempo, a la necesidad de transformación de un edificio cultural del barrio y recuperar, mediante una operación de microcirujía urbana, un pequeño espacio olvidado de la ciudad.

bottom of page